Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.30.831

Tytuł:

uchwała nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-12
Organ wydający:Rada Miejska w Leżajsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 30 pozycja: 831
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2110

  uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2080

  uchwała nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.999

  uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1843

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.745

  uchwała nr XXXVIII/438/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy tworzące powiatową administrację zespoloną

  Jakie organy tworzą powiatową administrację zespoloną?

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.830

  uchwała nr LI/277/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.829

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.828

  uchwała nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.827

  uchwała nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.826

  uchwała nr XXIX/460/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy na liniach komunikacyjnych wybiegających poza granice administracyjne Miasta Dębica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.