Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

Tytuł:

uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-01-12
Organ wydający:Rada Gminy Chorkówka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 3 pozycja: 21
Hasła:Targowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1984

  uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.2540

  uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 11 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1692

  uchwała nr XXXI/191/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.503

  uchwała nr XLI/368/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie lokalizacji i nadania regulaminu targowiska na terenie Sołectwa Chmielów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.613

  uchwała nr XXXVI/217/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie trybu ustalania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Chorkówka

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Odległość pomiędzy rurami na ulicy

  Jakie przepisy regulują odległość pomiędzy rurą gazową, kanalizacyjną i wodociągową w ulicy? Czy nie można ich usytuować na szerokości 7,5 metra?

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

  Proszę o informację w jakim przypadku Gmina może wywłaszczyć? Jaki art. o tym mówi? Czy w przypadku małej ślepej uliczki na przedmieściach Warszawy może to mieć (...)

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

  Proszę o informację, kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a kto o nią występuje? Czy taki wniosek musi być zgodny z tym, co ktoś (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.20

  uchwała nr XXXI/215/08 Rady Miasta I Gminy Oleszyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.19

  uchwała nr XXXIX/251/2008 Rady Miasta I Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.18

  uchwała nr XXIII/143/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.17

  uchwała nr XXIII/140/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2009 - 2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.16

  uchwała nr XXIII/139/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.