Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.32.891

Tytuł:

uchwała nr XXII/244/09 Rady Gminy Orły z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu umorzenia kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Orły
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 32 pozycja: 891
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3591

  uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Kalisza

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  uchwała nr XXXVII/725/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności i opłat rocznych stanowiących dochód Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/318/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej od podatków stanowiących dochód budżetu gminy Kostomłoty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/214/09 Rady Gminy KostomłotyRady Gminy Kostomłoty z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2010 od podatków stanowiących dochód budżetu gminy Kostomłoty.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.890

  uchwała nr XXVI/176/09 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.889

  uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej Komisji wyborczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.888

  uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.887

  uchwała nr XXIV/197/09 Rady Gminy Laszki z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.886

  uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy Grębów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Grębów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Grębów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.