Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.32.893

Tytuł:

uchwała nr 187/XXI/09 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Roźwienica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 32 pozycja: 893
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli,Dodatki mieszkaniowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXII/77/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.26.27

  uchwała nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.27.398

  uchwała nr XXXV/193/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych; dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.387.2833

  uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2009.229.1865

  uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.892

  uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Gminy Raniżów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.891

  uchwała nr XXII/244/09 Rady Gminy Orły z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zasad i trybu umorzenia kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.890

  uchwała nr XXVI/176/09 Rady Gminy Olszanica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.889

  uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Olszanica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej Komisji wyborczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.888

  uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.