Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.32.898

Tytuł:

uchwała nr XXVI/200/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tuszów Narodowy oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Tuszów Narodowy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 32 pozycja: 898
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1986

  uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Orły z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla , których organem prowadzącym jest Gmina Orły, szczegółowych zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

  uchwała nr XLI/346/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także innym nauczycielom oraz określenie zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wynikających z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. 2012.3545

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.897

  uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.895

  uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu - na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.894

  uchwała nr 188/XXI/09 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mokra

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.893

  uchwała nr 187/XXI/09 Rady Gminy Roźwienica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.