Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.32.900

Tytuł:

uchwała nr XXIV272/09 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zaleszany.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Gminy w Zaleszanach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 32 pozycja: 900
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1747

  uchwała nr XXIX/346/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3355

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2260

  uchwała nr XLI/456/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.878

  uchwała nr XXXII/380/2009 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2005

  uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zaleszany.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.899

  uchwała nr XXVI/201/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.898

  uchwała nr XXVI/200/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tuszów Narodowy oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.897

  uchwała nr XXVIII/259/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.895

  uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu - na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.