Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/241/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-02
Organ wydający:Rada Miejska w Bierutowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 33 pozycja: 744
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XXX/241/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. §2 Upoważnienie, o którym mowa w § 1, ważne jest do odwołania. §3 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §4 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JÓZEF SKRABURSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/263/2010 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.535

  uchwała nr XXXII/196/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/220/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179/XXVI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. 2009.163.1444

  uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/7/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/27/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji, oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz ośrodku wsparcia

 • uchwała nr XXVII/123/09 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamiennogórski na 2009 rok

 • uchwała nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r.

 • uchwała nr XXX/136/2008 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2009

 • uchwała nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.