Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.33.757

Tytuł:

uchwała nr 462/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 33 pozycja: 757
Hasła:drogi

UCHWAŁA Nr 462/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 ? Wykaz ulic miasta Radomia zaliczonych do dróg gminnych? do uchwały nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 57/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2006r. oraz uchwałą nr 289/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany polegające na wpisaniu w miejsce wyrazu: ?156. Adama Mickiewicza na odcinku od Sienkiewicza wzdłuż Parku Kościuszki? wyrazu: ?156. Adama Mickiewicza na odcinku od Sienkiewicza do Żeromskiego (wzdłuż Parku Kościuszki i Galerii Rosa)? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.144.4400

  uchwała nr 596/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.822

  uchwała nr 691/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.164.4065

  uchwała nr 781/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 853 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3.07.2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.756

  uchwała nr 448/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z Gminą Kowala w zakresie realizacji drogi publicznej ? ?Budowa obwodnicy południowej w Radomiu? łączącej drogi nr 7 i nr 12, przebiegającej przez teren Gminy Miasta Radomia i teren Gminy Kowala.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.755

  uchwała nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.754

  uchwała nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.753

  uchwała nr XXV/122/08 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.752

  uchwała nr LXVIII/326/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu na 2009 rok określającego wysokość dodatków i składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.