Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.33.913

Tytuł:

uchwała nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-20
Organ wydający:Rada Miejska w Nowej Sarzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 33 pozycja: 913
Hasła:Zabytki - program opieki nad zabytkami
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.19

  uchwała nr XXXIX/251/2008 Rady Miasta I Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.137

  uchwała nr XL/266/09 Rady Miasta I Gminy Nowa Sarzyna z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1309

  uchwała nr XL/265/09 Rady Miasta I Gminy Nowa Sarzyna z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Nowa Sarzyna na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.261

  uchwała nr XXXV/388/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2009 - 2012"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia ?Programu opieki nad zabytkami dla miasta Nowa Sól na lata 2011 ? 2015?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.912

  uchwała nr XXX/253/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski - po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.911

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającej postępowanie w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.910

  ogłoszenie Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.909

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-63/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2009r. dotyczące uchwały Rady Gminy Pysznica Nr XXIV/181/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.908

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-62/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2009r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 44/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?LIPOWICA I?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.