Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.34.928

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-22
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 928
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów szkolnych oraz logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Granowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1055

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5891

  uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Cyców z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.927

  uchwała nr XX/169/08 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.926

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Powiatu Leskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz innych opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo ?wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.925

  uchwała nr XXVI/220/09 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi powiatowej Nr 1291 Czarna - Jawornik - gr. pow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.924

  referendum gminne z dnia 10 maja 2009r. w sprawie akceptacji odpłatnego przejęcia przez Gminę Miejsce Piastowe obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości stałych odpadów komunalnych zarządzone na dzień 10 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.923

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.