Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.34.947

Tytuł:

uchwała nr XXIX/273/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-22
Organ wydający:Rada Gminy Świlcza
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 34 pozycja: 947
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5291

  uchwała nr 109/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. 2011.371.3189

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/262/2009 r. Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5809

  uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.946

  uchwała nr XXVII/271/09 Rady Gminy Solina z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy Solina na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.945

  uchwała nr XIX/191/09 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nargody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.944

  uchwała nr XXVII/262/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi "ZAGUMNIA PÓŁNOCNE" w Kraczkowej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.943

  uchwała nr XXIII/142/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.942

  uchwała nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Jasło z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.