Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.35.983

Tytuł:

uchwała nr XXI/149/09 Rady Gminy Lutowiska z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Lutowiska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 35 pozycja: 983
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.608

  uchwała nr 185/XXVII/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.574

  uchwała nr XXXI/342/09 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieniawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1202

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczyciel oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.638

  uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.982

  uchwała nr XXX/160/09 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.981

  uchwała nr XXX/159/09 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.980

  uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.979

  uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 21 kwietnia 2009r. W sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, wysokości nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.35.978

  uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należnośći pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kamień lub jej jednostkom organizacyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.