Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1023

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Rada Gminy Krasne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 36 pozycja: 1023
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.5668

  uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.673

  uchwała nr XXV/217/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wiśniowa

 • DZ. URZ. 2009.314.2331

  uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4348

  uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.726

  uchwała nr XXVII/222/09 Rady Miasta Iwonicz -Zdrój z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz - Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1022

  uchwała nr 203/XXV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie gminy Krasiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1021

  uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1020

  uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1019

  uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Kamień z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1018

  uchwała nr XXX/274/09 Rady Gminy Czarna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.