Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.36.901

Tytuł:

zarządzenie nr 3/2009 Starosty Powiatu Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2009 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-18
Organ wydający:Starosta Powiatu Sokołowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 36 pozycja: 901
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 STAROSTY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2009 roku. Działając zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam na rok 2009 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej: DPS w Wirowie ? dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - 2.059,00zł, DPS w Jabłonnie Lackiej ? dla kobiet przewlekle, somatycznie chorych - 1.960,00zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta: Antoni Czarnocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1136

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.671

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.900

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.899

  zarządzenie nr 6/09 Starosty Żuromińskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.898

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Przasnyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.897

  uchwała nr XXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w mieście Pułtusk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.896

  uchwała nr XXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.