Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1057

Tytuł:

uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Borowa z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określeniach wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-05
Organ wydający:Rada Gminy Borowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 38 pozycja: 1057
Hasła:Stypendia sportowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.201

  uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/104/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień Burmistrza Zwierzyńca dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV- 36/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu, określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.3033

  uchwała nr XXXIII/190/10 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1026

  uchwała nr 757/LVI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie stypendiów w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1056

  uchwała nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1055

  uchwała nr XXXII/204/09 Rady Miasta Dynów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1054

  uchwała nr XXV/145/09 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1053

  uchwała nr XXV/141/09 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnobrzeskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1052

  uchwała nr XXXIII/260/09 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.