Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.39.982

Tytuł:

uchwała nr 907/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsi Kamionka w gminie Piaseczno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 39 pozycja: 982
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 907/XXXI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsi Kamionka w gminie Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ?Miętowa? fragmentowi drogi publicznej będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Miętowej, odchodzącej w kierunku wschodnim od ulicy Lubczykowej, ustanowionej na działce nr ewid. 4/26 w Kamionce, jak oznaczono na załączniku graficznym linią pogrubioną i kolorem zielonym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie:

Dorota Wysocka - Jońska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6549

  uchwała nr 1219/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 221/XV/95 z dnia 22 listopada 1995r.(w sprawie nadania nazwy: BRZOZOWA ulicy położonej w gminie Piaseczno we wsi Kuleszówka)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/ 45/ 2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kamionka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.194.5379

  uchwała nr 1186/XL/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 1160/XXXIX/2009 z dnia 23 września 2009r. (w sprawie nadania nazwy: KAZIMIERZA WIELKIEGO ulicy położonej we wsi Pęchery-Łbiska PGR w gminie Piaseczno)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2932

  uchwała nr 985/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Św. Antoniego ulicy położonej we wsi Antoninów w Gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2931

  uchwała nr 984/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy Szafranowa ulicy położonej we wsi Henrykow Urocze w Gminie Piaseczno

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.981

  uchwała nr 906/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Platanów ulicy położonej we wsi Jastrzębie w gminie Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.980

  uchwała nr 905/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy Olchowa ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.979

  uchwała nr 890/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.978

  uchwała nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.977

  uchwała nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.