Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1165

Tytuł:

uchwała nr XLVI/233/2008 Rady Miasta Jedlicze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Rada Miasta Jedlicze
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1165
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin, Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.13

  uchwała nr XLVI/237/2008 Rady Miasta Jedlicze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.199

  uchwała nr XLVII/242/09 Rady Miasta Jedlicze z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarzczą na terenie Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2338

  uchwała nr LXXXVIII/450/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze III" w mieście Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1653

  sprawozdanie Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2140

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1164

  program Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stubno na lata 2008 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1163

  uchwała nr XXVIII/149/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1162

  uchwała nr XXII/161/2008 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1161

  uchwała nr 246/XXXIII/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1160

  uchwała nr XXXVI/228/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/159/08 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Frysztak"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.