Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1168

Tytuł:

uchwała nr XXXII/212/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Nowy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Żmigród
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1168
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.933

  uchwała nr XLI/254/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Osiek Jasielski i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2009.178.1544

  uchwała nr XIII/94/2008 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.62.1248

  uchwała nr 43/LIV/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3870

  uchwała nr XXX/143/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/190/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1167

  uchwała nr XLV/364/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/04 rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1166

  uchwała nr XLII/801/09 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1165

  uchwała nr XLVI/233/2008 Rady Miasta Jedlicze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1164

  program Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stubno na lata 2008 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1163

  uchwała nr XXVIII/149/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.