Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1169

Tytuł:

uchwała nr XXI/120/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie Gminy Przeworsk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Rada Gminy Przeworsk
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1169
Hasła:Opłaty - za usługi opiekuńcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1171

  uchwała nr XXI/122/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.446

  uchwała nr V/34/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XX/144 /04 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2004r. dot. zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1176

  uchwała nr XXII/137/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1174

  uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2279

  uchwała nr XL/389/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1168

  uchwała nr XXXII/212/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Nowy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1167

  uchwała nr XLV/364/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/04 rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1166

  uchwała nr XLII/801/09 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1165

  uchwała nr XLVI/233/2008 Rady Miasta Jedlicze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1164

  program Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stubno na lata 2008 - 2015


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.