Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1175

Tytuł:

uchwała nr XXII/136/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Rada Gminy Przeworsk
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1175
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin,Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1895

  uchwała nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

 • DZ. URZ. 2009.271.2124

  uchwała nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1174

  uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1173

  uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sparwie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1172

  uchwała nr XXI/123/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1171

  uchwała nr XXI/122/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Przeworsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1170

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy Przeworsk z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.