Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1185

Tytuł:

zarządzenie nr 159/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brzyskach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-16
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 1185
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.232

  zarządzenie nr 22/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brzyskach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1952

  uchwała nr XLIII/250/10 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Ujazd II"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3751

  uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.1879

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 22 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1184

  zarządzenie nr 157/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raniżów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1183

  zarządzenie nr 134/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1182

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 19.02.2009r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1181

  uchwała nr XV/31/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1180

  uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy Stubno z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.