Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1098

Tytuł:

zarządzenie nr 12/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Starosta Pruszkowski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 43 pozycja: 1098
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a. Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ) ustalam, co następuje: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a, w roku 2009 wynosi 1.867.60zł. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam: 1. Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. 2. Dyrektorowi całodobowej publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. § 5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 3, stanowi podstawę do ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Pruszkowski: Elżbieta Smolińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.1578

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1021

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3 Starosty Sępoleńskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Wąwelnie  w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.44.801

  obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1097

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1096

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Grójeckiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1095

  zarządzenie nr 9/2009 Starosty Białobrzeskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1094

  uchwała nr XXIX/373/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Legionowo kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1093

  uchwała nr 157/XXIV/2008 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gąbin na rok 2009.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.