Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1244

Tytuł:

rozporządzenie nr 5/2009 z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej (studni S-1) zlokalizowanego w miejscowości Ożanna, gmina Kuryłówka, powiat leżajski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 43 pozycja: 1244
Hasła:Strefa ochronna ujęcia wody
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.32.742

  rozporządzenie nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Grupy Żywiec S.A. zlokalizowanego w miejscowości Stare Miasto, gmina Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.32.741

  rozporządzenie nr 3/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ?Nad Stojadłem? Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, zlokalizowanego w miejscowości Stare Miasto, gmina Leżajsk, powiat leżajski, województwo podkarpackie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.620

  rozporządzenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1342

  informacja nr 2 Starosty Leżajskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożanna gmina Kuryłówka

 • DZ. URZ. 2009.253.2009

  rozporządzenie nr 6/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego we wsi Skroniów, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Budowa studni wąskorurowej

  Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze (...)

 • Pozwolenie na budowę studni

  Zgodnie z Art 124 ustawy prawo wodne wykonanie studni do głębokości 30 metrów i poborze wody nie przekraczającym 5 m3 nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego niezależnie (...)

 • Służebność czerpania wody

  Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki (była to ustna umowa). Od studni (...)

 • Brak bieżącej wody w mieszkaniu

  Czy lokator dokonujący regularnie opłat za bieżącą wodę i ścieki kanalizacyjne po pisemnym poinformowaniu zarządcę - Urząd Komunalny o braku bieżącej wody (awarii), (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1243

  rozporządzenie nr 1/2009 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zwalczania zgnilca złośliwego pszczół w powiecie Łańcuckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1242

  zarządzenie nr 171/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1241

  uchwała nr XXII/231/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1240

  uchwała nr XXXII/229/09 Rady Gminy Sanok z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1239

  uchwała nr XXVIII/123/09 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2009r. W sprawie ustalania Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.