Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 135/XXVII/09 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Miasta I Gminy Wleń
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 935
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ NR 135/XXVII/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym egzekwowania należności na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 142,poz.1378). §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY KATARZYNA KOTOŁOWSKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.66.885

  uchwała nr XXVII/84/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 25 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.354

  uchwała nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2845

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchylająca uchwałę nr XXIV/143/2009 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 lutego 2009 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 134/XXVII/09 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych

 • uchwała nr XXVI/180/08 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania w granicach części wsi Raczyce ? część działki nr 81

 • uchwała nr XXXI/1040/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009?2013

 • uchwała nr 207/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 339/XLVIII/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Węgliniec i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 • uchwała nr XXIX/371/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.