Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 17/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Starosta Wałbrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 951
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO NR 17/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2009 roku Na podstawie: art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) zarządza się, co następuje: §1 Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w wysokości 2.452,92 zł. §2 Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi PCPR w Wałbrzychu. §3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. STAROSTA AUGUSTYN SKRĘTKOWICZ
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr XVI/26/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2011 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 20/2012 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Wałbrzyskiego w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 07/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenia powiatu wałbrzyskiego w 2010 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 12/2009 Starosty Świdnickiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świdnickiego w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 16/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w 2009 roku

 • zarządzenie nr 5/09 Starosty Strzelińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

 • zarządzenie nr 0151-85/2009 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie w 2009 roku

 • uchwała nr V/XXIV/147/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.