Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2009 Starosty Wołowskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Starosta Wołowski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 952
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY WOŁOWSKIEGO NR 10/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w roku 2009 Na podstawie: art. 86 ust. 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) ustalam: §1 Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2009, wyliczony zgodnie z art. 6 pkt 15 ww. ustawy, odpowiednio: 1. w Placówkach Rodzinnych w Wołowie: Placówka Rodzinna nr 1 ? 1690,73 Placówka Rodzinna nr 2 ? 1587,88 Placówka Rodzinna nr 4 ? 1485,08 2. w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Godzięcinie, w tym: w Placówce Socjalizacyjnej ? 3082,45 w Placówce Interwencyjnej ? 3135,22 3. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ?Wiosna? w Krzydlinie Małej: w Placówce Socjalizacyjnej ? 2588,53 w Placówce Interwencyjnej ? 2610,20 §2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. §3 Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. STAROSTA MACIEJ NEJMAN
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Wołowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wołowskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.660

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 17/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2009 roku

 • zarządzenie nr 16/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w 2009 roku

 • zarządzenie nr 5/09 Starosty Strzelińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

 • zarządzenie nr 0151-85/2009 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie w 2009 roku

 • uchwała nr V/XXIV/147/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.