Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.4.72

Tytuł:

uchwała nr 153/XVIII/08 Rady Gminy Roźwienica z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Radę Gminy Roźwienica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Rada Gminy Roźwienica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 4 pozycja: 72
Hasła:Szkoły - obwody szkół
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.73

  nr 154/XVIII/08 Rady Gminy Roźwienica z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Roźwienica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2049

  uchwała nr 331/XXXVIII/2010 Rady Gminy Roźwienica z dnia 14 października 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Roźwienica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.397

  uchwała nr X/106/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1586

  uchwała Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sianów oraz granic ich obwodów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.71

  uchwała nr XXX/223/08 Rady Gminy Raniżów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.70

  uchwała nr XXI/222/08 Rady Gminy Orły z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orły na lata 2008 - 2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Orły

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.69

  uchwała nr XVIII/181/08 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.68

  uchwała nr XVIII/180/08 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.67

  uchwała nr XVIII/179/08 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozrzec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.