Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/185/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-20
Organ wydający:Rada Miejska w Szczytnej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 48 pozycja: 1010
Hasła:wybory
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/221/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/292/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/186/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/250/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Szczytna na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic oraz liczby radnych gminy wybieranych w okręgu wyborczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/283/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/253/2002 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie miasta i gminy Szczytna

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/184/09 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Syców

 • uchwała nr XXIX/163/08 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/352/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborczej

 • uchwała nr XXIX/162/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

 • uchwała nr I/203/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • uchwała nr I/202/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.