Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.4.82

Tytuł:

zarządzenie nr 3/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ulanowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-01-19
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 4 pozycja: 82
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1865

  uchwała nr XLI/269/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2008 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1104

  uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIV/287/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.140.1

  zarządzenie nr 75/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.81

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 29 grudnia 2008r. Nr 3 do porozumienia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanego dalej "Porozumieniem"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.80

  aneks nr . Starosty Dębickiego z dnia 31 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.79

  porozumienie nr 1/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 stycznia 2009r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie w sprawie powierzenia prowadzenia w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu wypłaty wynagrodzenia za pracę konsultantów wojewódzkich z poszczególnych dziedzin medycyny z terenu województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.78

  porozumienie nr . Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 stycznia 2009r. pomiędzy Wojewodą :Podkarpackim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.77

  porozumienie nr 170/08 Starosty Sanockiego z dnia 11 grudnia 2008r. Nr 170/08 zawarte w dniu 11 grudnia 2008 r. w Sanoku pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Bukowsko w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.