Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1209

Tytuł:

uchwała nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-04-10
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 49 pozycja: 1209
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.692

  uchwała nr 31/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2011 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1623

  uchwała nr 275/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2012 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.262

  uchwała nr XXVI/246/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1032

  uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1208

  uchwała nr 372/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1207

  uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1206

  uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1205

  uchwała nr 111/XXIII/2009 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1204

  uchwała nr XXV/124/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mordy na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.