Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1214

Tytuł:

uchwała nr 406/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-04-10
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 49 pozycja: 1214
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr 406/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: § 1.1. Nadaje się nazwę ulica ?Rajskiej Jabłoni? drodze gminnej we wsi Opypy gmina Grodzisk Mazowiecki odchodzącej od ul. Jabłoniowej do ulicy Śliwowej. 2. Układ ulicy wraz z naniesionymi oznaczeniami zawiera graficzny mapowy załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej:

Alicja Pytlińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5613

  uchwała nr 539/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1215

  uchwała nr 407/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.220.6977

  uchwała nr 552/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.220.6976

  uchwała nr 551/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1217

  uchwała nr 409/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki

porady prawne online

Porady prawne

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1213

  uchwała nr 392/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1212

  uchwała nr 391/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1211

  uchwała nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1210

  uchwała nr 389/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1209

  uchwała nr 365/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.