Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1316

Tytuł:

uchwała nr XLV/453/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Rada Miejska w Wolinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 51 pozycja: 1316
Hasła:

UCHWAŁA NR XLV/453/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r. 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. § 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY Ewa Halicka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/453/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 maja 2009 r.(poz. 1316)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1315

  uchwała nr V/sXXXII/264/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 25 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1314

  uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miasta I Gminy Trzebiatów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru przy ul. Torowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1313

  uchwała nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1312

  uchwała nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1311

  uchwała nr XXVII/267/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.