Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1323

Tytuł:

postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 51 pozycja: 1323
Hasła:referendum lokalne

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2009 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji. Na podstawie art. 24a ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2008 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), w związku z uchwałą Nr LVII/330/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 maja 2009 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium, postanawiam, co następuje: § 1. 1. Zarządzić przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji. 2. Wyznaczyć termin referendum na dzień 6 września 2009 r. § 2. 1. Określić dni, w których upływają czynności związane z przeprowadzeniem referendum w załączniku nr 1 do postanowienia. 2. Ustalić wzór i treść karty do głosowania w załączniku nr 2 do postanowienia. § 3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na terenie gminy Dziwnów. KOMISARZ WYBORCZY W SZCZECINIE Jacek Szreder

Załączniki do postanowienia Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2009 r.(poz. 1323)

KALENDARZ CZYNNOŚCI W REFERENDUM LOKALNYM

Załącznik nr 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3154

  postanowienie nr 1/12 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 12 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie nr 99/09 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.881

  protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 11 marca 2012r. w sprawie odwołania Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1002

  protokół Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 marca 2012r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1322

  porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1321

  uchwała nr XXX/328/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1320

  uchwała nr XXXIV/393/09 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1319

  uchwała nr XXXVI/264/2009 Rady Powiatu Szczecinieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Szczecineckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1318

  uchwała nr XXXI/265/09 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania i rozliczania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myśliborzu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.