Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-26
Organ wydający:Starosta Lubiński
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 52 pozycja: 1110
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO NR 13/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje: §1 Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r. w wysokości: 1) 1 409, 82 zł w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie, 2) 1 428, 73 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce, 3) 1 377, 74 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach, 4) 2 965, 40 zł w Domu Dziecka w Ścinawie. §2 Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. STAROSTA MAŁGORZATA DRYGAS-MAJKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 8/2010 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Lubińskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w roku 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1306

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)

 • uchwała nr XVIII/123/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

 • uchwała nr XXXVII/251/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Niemil, w gminie Oława

 • uchwała nr XXXI/141/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

 • uchwała nr XXV/157/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.