Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1330

Tytuł:

uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Brzozów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-07-15
Organ wydający:Rada Miasta Brzozów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 52 pozycja: 1330
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.2309

  uchwała nr X/105/2011 Rady Miasta Brzozów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.806

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia symboliki samorządowej i zasad używania symboli samorządowych Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.973

  uchwała nr XL/282/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1943

  uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.940

  uchwała nr XLI/285/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1329

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1328

  uchwała nr XXVII/180/08 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1327

  uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie budżetu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1326

  uchwała nr XXXI/209/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1325

  uchwała nr XXVI/151/09 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwierzyce na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.