Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1342

Tytuł:

uchwała nr XXX/212/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarszyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-07-15
Organ wydający:Rada Gminy Zarszyn
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 52 pozycja: 1342
Hasła:Statuty - gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2367

  uchwała nr XLIX/332/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1408

  uchwała nr XLIV/307/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zarszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Zarszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2869

  uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2868

  uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.1010

  obwieszczenie Rady Gminy Zarszyn z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego budżetu Gminy Zarszyn na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1341

  uchwała nr XXVII/116/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy Rokietnica na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1340

  uchwała nr XXIV/11/2009 Rady Gminy Radymno z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1339

  uchwała nr XXXI/160/09 Rady Gminy Mielec z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1338

  uchwała nr XXIV/179/09 Rady Gminy Haczów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1337

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.