Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miasta I Gminy Sobótka z dnia 20 lutego 2009r. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Rada Miasta I Gminy Sobótka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 55 pozycja: 1153
Hasła:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE NR XXXI/234/09 z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę CICHA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 274/2 i dz. nr 500/15, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do uchwały?. §2 W uchwale nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 2 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę KWIATOWA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 351 i dz. nr 332/1, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do uchwały?. §3 W uchwale nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 3 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę LEŚNA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 500/17, dz. nr 500/18 i dz. nr 326, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 3 do uchwały?. §4 W uchwale nr XX/115/08 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 4 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę LETNIA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 454, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 4 do uchwały?. §5 W uchwale nr XX/115/08 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 5 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę MIŁA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 406 i cz. dz. nr 404/12,AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 5 do uchwały?. §6 W uchwale nr XX/115/08 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 6 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę WIOSENNA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: cz. dz. nr 433/5 i cz. dz. nr 475/1, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 6 do uchwały?. §7 W uchwale nr XX/115/08 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy § 7 otrzymuje brzmienie: ?1. Nadaje się nazwę WIŚNIOWA ulicy położonej w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geodezyjnie jako: dz. nr 475/18 i dz. nr 486/2, AM-1, obręb Księginice Małe. 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 7 do uchwały?.

§8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. §9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JANUSZ KOZYRSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • DZ. URZ. 2011.40.939

  uchwała nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/233/09 Rady Miasta I Gminy Sobótka z dnia 20 lutego 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy

 • uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy

 • uchwała nr XLI/295/09 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/230/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielaniai rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • uchwała nr XXXIV/188/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielonego członkowi ochotniczej straży pożarnej

 • uchwała nr XXVIII/193/2009 Rady Miasta I Gminy Chocianów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego budowy na terenie Gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania odpadów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.