Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1410

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-07-24
Organ wydający:Rada Miejska w Tyczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 57 pozycja: 1410
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1228

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.1070

  uchwała nr XXIX/253/10 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1425

  uchwała Nr XI/104/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiana, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.755

  uchwała nr XL/179/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 15 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Ustny wynajem mieszkania

  Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na (...)

 • Umowa najmu zawarta na czas oznaczony a jej przedłużenie

  Czy umowa najmu mieszkania zawarta na czas oznaczony, po zakończeniu jej trwania przekształci się na umowę na czas nieoznaczony?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1408

  uchwała nr XXV/149/09 Rady Miasta I Gminy Rudnik nad Sanem z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1407

  uchwała nr XXVII/201/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1406

  uchwała nr XXVII/200/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1405

  uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Dęba


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.