Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/291/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-06
Organ wydający:Rada Gminy Długołęka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 58 pozycja: 1225
Hasła:straż pożarna

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA NR XXIV/291/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: §1 Ustala się ekwiwalent pieniężny przysługujący członkowi ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Długołęka, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w wysokości 8 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. §3 Traci moc uchwała nr XXIII/268/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Długołęka. §4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIROSŁAW DUDA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII.78.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów.

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/165/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/283/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin, dla części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 366

 • uchwała nr XXIV/278/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych działających na terenie Gmin Długołęka

 • uchwała nr XXIX/275/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Długołęka na stałe obwody głosowania

 • uchwała nr XXII-117/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Dobroszyce

 • uchwała nr XXII-116/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w Gminie Dobroszyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.