Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1635

Tytuł:

uchwała nr XXVII/243/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie Uchwały Nr XXVI/237/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Przedszkola w Moryniu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Moryniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 1635
Hasła:przedszkola i żłobki,opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.365

  uchwała nr XXII/200/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.366

  uchwała nr XXII/201/2008 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2050

  uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sadowej w Moryniu do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1992

  uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1247

  uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1634

  uchwała nr XXVII/242/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1633

  uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1632

  uchwała nr XXXI/408/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1631

  uchwała nr XXI/407/09 Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1630

  uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.