Logowanie

Tytuł:

lista nr - Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2008r. Lista biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-13
Organ wydający:Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 6 pozycja: 129
Hasła:biegli

LISTA BI EGŁYCH SĄDOWYCH, Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII, ORZEKA JĄCYCH W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, USTANOWIONYCH P RZY SĄDZI E OK RĘGOWYM WE WROCŁAWIU Informuje, że na listę biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 31 gr udnia 2013 r ., wpisana została: 1. z zakresu psychiatrii pani dr n. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, zatrudniona w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Kraszewskiego 25, tel. 071/ 77 66 324.

PRE ZES SĄDU OK RĘGOWEGO WE WROCŁAWIU WACŁAWA MACI ŃSKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  lista Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.93

  lista nr . Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 7 stycznia 2009r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu na lata 2009 - 2013

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w sprawie biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Biegły powołany przez sąd

  Okazało się, że Sąd powołał biegłego w sprawie wydania opinii o zamianę opcji z likwidacyjnej na układową. Propozycje będące przedmiotem opinii zostały złożone (...)

 • Lista płac - treść dokumentu

  Jakie szczegółowe elementy powinna zawierać lista płac? Jakie przepisy to regulują?

 • Zwolnienie lekarskie świadka w sądzie cywilnym

  Sąsiad złożył w Sądzie Cywilnym wniosek o ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Razem z żoną otrzymaliśmy wezwanie jako strony. Małżonka jest (...)

 • Pracownik na urlopie a lista obecności

  Czy osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, lub bezpłatnym należy umieszczać na liście obecności?

 • Dane służbowe a ich ochrona

  Lista papierowa złożona z nazwiska, imienia, numeru służbowego telefonu ułożona alfabetycznie wg nazwiska podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Natomiast lista (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 224/2008 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2009

 • uchwała nr XXII/169/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach

 • uchwała nr XXII/168/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009?2014?

 • uchwała nr XXXIV/235/2008 Rady Gminy Oława z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.