Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.6.200

Tytuł:

uchwała nr XXVII/172/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 6 pozycja: 200
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XXVII/172/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje: § 1. Upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z późniejszymi zmianami). § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. PRZEWODNICZĄCA RADY Jolanta Siekiera
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/152/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.199

  uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.198

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 stycznia 2009r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.197

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Policach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.196

  zarządzenie nr 2/2009 Starosty Świdwińskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.195

  zarządzenie nr 1/2009 Starosty Świdwińskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu świdwińskiego obowiązującego w 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.