Logowanie

Tytuł:

zestawienie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc danych dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-16
Organ wydający:Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 66 pozycja: 1426
Hasła:czynsze

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)

SEKRETARZ GMINY IWONA ŻUK?MAGIERSKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie nr 1 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 marca 2012r. dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 roku położonych na obszarze Gminy Boguszów-Gorce

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Pieszyce dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Pieszyce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta i gminy Bierutów i ogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym za rok 2008

 • obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Rady Miejskiej w Pieńsku dnia 30 marca 2005 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88 z dnia 18 maja 2005 r., poz. 1907 oraz w zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wrocław ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 55 z dnia 31 marca 2009 r., poz. 1181

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-16/225/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XXIX/207/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ziębice

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-7/220/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Ruja Nr XX/105/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-7/219/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Ruja Nr XX/106/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.