Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Miejska w Jelczu - Laskowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 67 pozycja: 1434
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH NR XXXV/241/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenie spraw w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7), oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ BEATA BEJDA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV.83.2011 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 21 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1464

  uchwała nr LVII/476/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.1781

  uchwała nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego

 • uchwała nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój

 • uchwała nr XXXIV/216/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce

 • uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Miasta Bielawa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Bielawie

 • uchwała nr XXXIX/270/09 Rady Miasta Bielawa z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.