Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Gminy Oława
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 67 pozycja: 1455
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVIII/259/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia spraw w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DARIUSZ WITKOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

  uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1903

  uchwała nr XL/191/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/147/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2011r. uchylająca uchwałę Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV/350/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 13 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów

 • uchwała nr XXXIV/349/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 13 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina

 • uchwała nr XXXIV/346/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 13 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Miękinia na stałe obwody głosowania

 • uchwała nr XXX/367/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Stanisławowskiej w zachodniej części wsi Żerniki Małe

 • uchwała nr XXX/366/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.