Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1607

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Błażowej z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Błażowa za rok 2008

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-09-07
Organ wydający:Burmistrz Błażowej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 67 pozycja: 1607
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin, Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1664

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy Błażowa na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1429

  uchwała nr XXVI/ 171/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błażowa na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3118

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Błażowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.1773

  uchwała nr XXXII/219/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Błażowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1662

  uchwała nr XXXI/216/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Błażowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1606

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2009r. o decyzji zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1605

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2009r. o decyzji zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1604

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-15/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2009r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LVIII/319/2009 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlicze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1603

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-13/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2009r. dotyczące uchwały Rad Gminy w Birczy Nr XLIII/47/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/56/03 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plnu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łomna Gmina Bircza

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1602

  rozporządzenie nr 1/09 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu rzeszowskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.