Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

Tytuł:

uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-09-22
Organ wydający:Wójt Gminy Jarocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 71 pozycja: 1664
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr XXIX/1/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1121

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.2458

  uchwała nr XIV/68/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/297/2009 Rady Miasta I Gminy Żnin z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1739

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krościenko Wyżne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Ustny wynajem mieszkania

  Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na (...)

 • Umowa najmu na 10 lat

  Zawarłem umowę najmu lokalu na okres do 31.12.2017 roku, a więc na ponad 10 lat. Czy w przypadku umowy zawartej na czas najmu powyżej 10 lat umowa staje się (ustawowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1663

  uchwała nr 174/XXII/09 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1662

  uchwała nr XXXI/216/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Błażowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1661

  uchwała nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1660

  uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.