Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1690

Tytuł:

uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Besko z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom przez Gminę Besko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-09-30
Organ wydający:Rada Gminy Besko
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 72 pozycja: 1690
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.1157

  uchwała nr XXVII/185/09 Rady Gminy Besko z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Besko przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1224

  uchwała nr XII/3796/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2009r. dotyczące uchwały Rady Gminy Jarosław z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom przez Gminę Jarosław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/447/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez gminę Białe Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.662

  uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Besko z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Besko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.661

  uchwała nr XXV/173/09 Rady Gminy Besko z dnia 16 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Besko.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Urlop w dwóch zakładach pracy

  Pracowałem w firmie od 05/2002 do 10/2002 na 1/4 etatu (była to praca dodatkowa w stosunku do mojego podstawowego etatu 1/1 w innej firmie). Czy należy mi się urlop za (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1689

  uchwała nr LX/1021/09 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1688

  uchwała nr LIX/990/09 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1687

  uchwała nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1686

  uchwała nr 137/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace remontowo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1685

  uchwała nr 124/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.