Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1710

Tytuł:

program Rady Miasta Pilzno w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-09-30
Organ wydający:Rada Miasta Pilzno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 72 pozycja: 1710
Hasła:Ochrona środowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.366

  uchwała nr XXIV/234/09 Rady Miasta Pilzno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GMINY PILZNO na lata 2009 ? 2014 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu GMINY

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.2392

  uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.493

  program Zarządu Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1457

  uchwała nr XXVII/259/09 Rady Miasta Pilzno z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Stautu Gminy Pilzno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1013

  uchwała nr XXV/237/09 Rady Miasta Pilzno z dnia 26 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1709

  decyzja nr OKR-4210-65(6)/2009/507/IX/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1708

  decyzja nr OKA-4210-5(2)/2009/9257/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2009r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła (Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej)

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1707

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 21 września 2009r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1706

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2009 r. do 31 marca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1705

  zarządzenie nr 262/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Roźwienica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.