Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1719

Tytuł:

uchwała nr XXXII/243/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 września 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-10-07
Organ wydający:Rada Powiatu Krośnieńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1719
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1816

  uchwała nr LIV/498/2010 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia przypadków w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.171.1

  uchwała nr XXIX/148/09 Starosty Monieckiego z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, oraz warunków i trybu tego obniżenia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXIX/192/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1332

  uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1718

  program Rady Gminy Dębica w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dębica na lata 2009 - 2012"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1717

  informacja Starosty Przemyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brylińce, Dubiecko, Fredropol, Grochowce, Medyka, Olszany i Stubno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1716

  uchwała nr XXXVI/268/09 Rady Gminy Sanok z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1715

  uchwała nr XXVII/292/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1714

  uchwała nr XXVII/287/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, na terenie Gminy Orły


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.